Posted in Tháng Bảy 2013

Thông báo!

Mình thành thật xin lỗi vì thời gian qua bỏ bê wordpress. Quả thực thời gian này mình chỉ vào wp vài lần và cũng không có thời edit và post truyện theo dự tính từ trước. Sang tháng 8, mình sẽ post truyện lại nhé! Tiện thông báo luôn một số thay đổi sau: … Tiếp tục đọc

Bình chọn