Posted on 24/05/2013

Nguyện thế mưa gió để đời nàng vô ưu —Chương 55—

Nguyện thế mưa gió để đời nàng vô ưu Tác giả: Cô Hồng Editor: Đường Kỳ Nguyệt (Mituot) Nguồn: https://lanhnguyetcoc.wordpress.com/ ☆, Chương 55: Thủ hộ * Mituot: Theo giải nghĩa thông thường thì thủ hộ có nghĩa là người trông nom, giữ gìn chùa chiền. Nhưng ở đây các bạn hiểu thủ hộ là sự … Tiếp tục đọc

Bình chọn