Posted in Tháng Một 2012

Thông báo + đính chính!!!

1. Thông báo về gia quy. – Đối với truyện edit: Nếu các bạn muốn mang truyện ra ngoài Lãnh Nguyệt Cốc, hãy thông báo cho Cốc chủ một tiếng trước nhé! Đồng thời cho Cốc chủ xin địa chỉ mới mà truyện được đăng. – Đối với truyện sáng tác của Cốc chủ – … Tiếp tục đọc

Bình chọn