Posted on 26/11/2011

Chết cũng không thể yêu ♥ Chương 7.4 ♥

Tác giả: Bồng Vũ Edit: Mituot Chương 7.4 Cô cúi đầu không nói, có chút đăm chiêu, cầm một ít thuốc, cô trở lại trường học, tiếp tục đi học, bạn học cùng thầy giáo đều nghĩ thân thể cô không thoải mái, chỉ có Tạ Tường Nghị hiểu được mọi triệu chứng của cô … Tiếp tục đọc

Bình chọn