Posted on 06/11/2011

Chết cũng không thể yêu ♥ Chương 5.2 ♥

Tác giả: Bồng Vũ Edit: Mituot Chương 5.2 Người này có phải hay không vì sinh bệnh, mới trở nên nhiều lời như vậy? Không, bình thường cũng rất nhiều lời…… Cô ở trong lòng nói thầm, lười cùng anh ở nửa đêm lại tranh cãi chuyện này đó vô nghĩa, giống như dỗ tiểu … Tiếp tục đọc

Bình chọn