Posted on 21/09/2011

Tâm trạng

Bài thơ này Mit đọc rất lâu rồi, không biết các bạn đã từng đọc chưa nhưng Mit cứ viết lại. Mit tin nó đúng với nhiều người…………… Tự khúc đan khăn Cần một bàn tay níu giữ bàn tay Cần vô ưu đêm xoay mình bớt vắng Cần anh trở về với nụ cười … Tiếp tục đọc

Bình chọn